Marc Bekoff in Rome

Notes without personal thoughts: Different individuals should be treated differently – if they are different. Not based on species but based on personality. Evolution of canine social behavior Comparasion Wolves/dogs […]

Jenny Marek i Malmö

Domesticeringsgrad Genetik 1. inavel 2. specialisering/yrke (puldel vs bc) 3. Geografiskt ursprung (varm/kall, hundvänligt eller ej) 4. Uppkomsttid (forntid, medeltid, 15-1800-tal, 1900-tal) Morfologi – typ, vikt, variationm sjukdomar mm. Utseendeförändringen […]

Grisha Stewart i Stockholm

Jag hoppas att få har missat faktumet att Grisha Stewart var i Stockholm nyligen (se här). Hon var där för att prata om och visa BAT – ett sätt att […]

Eva Bodfält 2009-05-21

Fyra vägar till en god kommunikation Har ni möjlighet att gå på en Eca Bodfält föreläsning för ~200 kr så tycker jag definitivt att ni skall göra det. Hennes föreläsning […]