Gammalt om inkallning

Olika Inkallningsmetoder “Ju mer kopplad valpen är desto mer hämmas de känslomässiga banden mellan dig och valpen.” Mickie Gusavsson skriver detta i “Valpen”. Hon menar att eftersom man är mer […]