Git Jering – En bok om sök

Detta var en mycket engagerande bok som till 99% tog fasta på positiva metoder och glädje i hundträningen. Den räcker nog inte som “manual” till att träna sök i sin […]