Varsågod, här är din gåva

Jag delar med mig av inkallningens tre delar. De är grunden till en fungerande inkallning. Du kan med hjälp av dessa analysera vad i er vardag som behöver justeras.

Inkallningens123

 

Ladda ner filen till din dator